Regulamin - zasady korzystania ze strony internetowej | CMS Studio

CMS Studio - Projektowanie stron internetowych

Informacje ogólne

Witam na stronie emarq.pl

Poniżej znajdują się warunki, na jakich można korzystać z mojej strony internetowej emarq.pl, zarówno przez użytkowników zarejestrowanych jak i gości. Proszę o zapoznanie się z treścią tych warunków przed skorzystaniem z mojej strony internetowej.

Korzystając z mojej strony internetowej, akceptujesz treść jej warunków i zobowiązujesz się do ich przestrzegania, w przeciwnym wypadku zaleca jej opuszczenie.

Właściciel

Właścicielem i zarządzającym stroną internetową emarq.pl jest: Marek Korzyński.

Korzystanie ze strony internetowej

Wyrażam zgodę na korzystanie z mojej strony internetowej, jednakże zastrzegam sobie prawo do jej zamknięcia lub zmiany jej zawartości w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.

Wszystkie nazwy użytkowników, loginy, hasła oraz inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne i nie przekazywać ich osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia braku zachowania poufności tych danych, mogę zablokować wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym loginy i hasła.

Z mojej strony internetowej należy korzystać zgodnie z obowiązującym prawem i podanymi warunkami. W przypadku naruszenia tych zasad, mogę zawiesić prawo użytkowania strony lub całkowicie je wyłączyć.

Mimo częstych aktualizacji strony i wprowadzanych na niej zmianach, materiały na stronie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy edytorskie. W związku z tym wykluczam wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z informacjami prezentowanymi na na mojej stronie.

Przestrzegam politykę prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z Polityką Prywatności pod linkiem: Polityka prywatności.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych, a podając informacje potwierdzasz, iż są one prawdziwe.

Prawo własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem zamieszczonych na stronie własności intelektualnych (np. tekstów i projektów graficznych, filmów) oraz innych materiałów i są one chronione prawem autorskim.

Zdjęcia, grafiki i filmy nie będące moją własnością intelektualną są prezentowane na stronie internetowej emarq.pl jako prawo cytatu w myśl art. 29 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231 ze zm.).

Możesz wydrukować i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych z wyłączeniem użytku komercyjnego nie zmieniając niczego. Nie jest dozwolone używanie zdjęć, grafik, ilustracji, plików wideo i audio oddzielnie od tekstu na stronie, który jest z nimi związany.

Naruszając te warunki, tracisz prawo do korzystania z mojej strony, a wszystkie wykonane kopie musisz zniszczyć.

Odpowiedzialność prawna wobec użytkowników

Nie gwarantuję dokładności materiałów prezentowanych na mojej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponoszę prawnej odpowiedzialności, a w szczególności za:

  • straty wynikające z korzystania z mojej strony,
  • utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności,

Wykluczam również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.

Nie wykluczam prawnej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

Przestępstwa komputerowe

Wykonując czynności, które są przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym, a do odpowiednich władz prześę zgłoszenie, podając tożsamość lub dane pozwalające na identyfikację.

Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, programu czy kodu szpiegującego, trojana i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym.

Zabronione są próby uzyskania dostępu do zaplecza mojej strony internetowej, serwera lub bazy danych z nią połączonej, ani też przeprowadzanie ataków hakerskich.

Nie ponoszę odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem mojej witryny

Łącza do mojej witryny

Użytkownik ma prawo podać prawidłowy link do mojej strony głównej, jeśli zawartość jego witryny spełnia zasady mojej polityki użytkowania. Zastrzegam sobie prawo do zakończenia tego uprawnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Zabronione jest sugerowanie poparcia z mojej strony lub związku z nami, chyba że wyrażę na to zgodę w formie pisemnej.

Linki wychodzące

Łącza odsyłające z mojej strony do innych stron internetowych, podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Z tytułu użytkowania oraz przeglądania innych stron internetowych i poniesionych strat odpowiedzialności nie ponoszę.

Zmiany

Zastrzegam sobie prawo do zmiany warunków użytkowania strony. Obowiązkiem odwiedzającego jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są wiążące.

Znak towarowy

CMS Studio.

Logo Marek Korzyński

 

Rozstrzyganie sporów

Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej tu określone oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub z nimi związane, ich przedmiotem lub powstaniem (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z określonych tu Warunków i zasad korzystania ze strony internetowej lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, przesyłając wiadomość na adres: marek@emarq.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Informacje kontaktowe

Telefon

+48 608 427 296

Email

marek@emarq.pl
Godziny pracy
  • Poniedziałek - Piątek
  • Sobota
  • Niedziela
Adres

ul. Wojska Polskiego,
57-100 Strzelin, Polska